Erik Blix

VD – Försäljning
040 656 6402
erik.blix@regstans.se

Besöksadress Malmö:
Borrgatan 6
211 24 Malmö
Mail: info@regstans.se
Telefon: 040-656 64 00