Resurser

Regstans förfogar över 4000kvm produktionsyta vid Järnkajen i Malmös östra hamn, ett stenkast från Malmö Centralstation, Öresundsbron och E6:an. Logistiskt ger vår placering dig optimala möjligheter för kostnadseffektiva leveranser till och från Regstans.

Modern maskinpark från, i huvudsak, tyska Trumpf utgör en av grundbultarna i produktionen. Vårt stora materiallager borgar för att vi alltid har resurser till förfogande för leveranser i rätt tid.

Vi kan tillhandahålla mellanlagringskapacitet av utvalda kundprodukter i företrädelsevis kallager.

Vår mångåriga erfarenhet och omfattande konstruktionsbibliotek är en av de kanske viktigaste resurserna vi erbjuder dig.